گواهینامه ها و افتخارات

این سرویس ابزاری برای مدیریت اطلاعات گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مجوزها و استانداردهای سازمان است. با استفاده از این سرویس می توان این اسناد را طبقه بندی نموده و برای هر سند یک شناسنامه شامل نام سند، مرجع صادر کننده، تاریخ اعتبار و ... ایجاد نمود. همچنین سرویس گواهینامه ها و مجوزها به یک ابزار جستجوی اختصاصی مجهز است که می تواند اسناد موجود را بر اساس فیلدهای کلیدی آن سند جستجو نماید.
 قابلیت و امکانات
  • امکان بارگذاری تصویر گواهینامه ها، تقدیرنامه ها و مجوزها
  • مرجع ارائه دهنده گواهینامه
  • تاریخ اعتبار گواهی های دریافت شده
  • امکان ارائه شرح مختصری از مرجع ارائه دهنده گواهینامه، مجوز یا تقدیرنامه
  • امکان افزودن تصویر آرم مرجع ارائه دهنده گواهی