مدیریت اطلاعات طرح و پروژه

با استفاده از سرویس مدیریت اطلاعات طرح ها و پروژه ها این امکان فراهم می آید تا سازمان نسبت به معرفی پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرای خود اقدام نماید. این سرویس در چارچوبی منسجم به راهبر پورتال امکان می دهد تا اطلاعات طرح ها و پروژه های سازمان را به صورت طبقه بندی شده ثبت نماید. قابلیت ارائه اطلاعات محصولات و خدماتی که در طی پروژه تولید می شوند، ارائه تصاویر پروژه در قالب آلبوم تصاویر، معرفی دست اندرکاران پروژه و ... از دیگر امکانات این سرویس می باشد.
 قابلیت و امکانات
  • امکان افزودن، ویرایش و حذف طرح ها و پروژه ها
  • امکان ایجاد گالری تصاویر مربوط به هر طرح و پروژه
  • امکان ثبت اطلاعات محصولات و خدمات تولید شده در فرآیند اجرای طرح و پروژه
  • امکان الصاق فایل به اطلاعات طرح و پروژه
  • امکان تعیین وضعیت پروژه اعم از برنامه ریزی شده، در حال اجرا، متوقف شده و خاتمه یافته
  • امکان طبقه بندی طرح ها و پروژه ها
  • امکان تعیین حقوق دسترسی به طرح ها و پروژه ها
  • امکان جستجوی طرح ها و پروژه ها بر اساس طبقه بندی و اطلاعات طرح