گروه برنامه ساز

گروه برنامه ساز

در بخش گروه برنامه‌ساز، امکان ثبت وضعیت پیش تولید، تولید در گروه، بازبینی در گروه ، همچنین افزودن نمونه فایل‌های رسانه‌ای و عکس وجود دارد.

در بخش پیش تولید امکان ثبت وضعیت پیش تولید، شامل شورای دکور، آماده سازی لوکیشن و تحقیق و پژوهش وجود دارد.

در بخش تولید در گروه، امکان ثبت کلاکت‌های تولید شده شامل اطلاعات شماره کلاکت، تولیدی یا زنده بودن و مدت زمان برنامه و ... وجود دارد.

در بخش بازبینی در گروه امکان ثبت اطلاعات بازبینی تولید، شامل شماره کلاکت ، موضوع برنامه، تاریخ بازبینی، کد بازبین، تیتراژ شروع و پایان، مجری برنامه، مهمانان حضوری و تلفنی، اشکالات برنامه و ... وجود دارد.

همچنین امکان ضمیمه کردن نمونه فایل‌های تولید شده رسانه‌ای و تصویری نیز وجود دارد.